رئيس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي تاکيد کرد:
لزوم بازنگري برنامه‌ها در حوزه نشر جهاد دانشگاهي
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، عادل تقوي 11 تيرماه در پنجمين گردهمايي مديران شعب انتشارات واحدهاي جهاد دانشگاهي کشور در چهارمحال و بختياري، اظهار کرد: يکي از قديمي‌ترين فعاليت‌هاي حوزه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي، حوزه انتشارات است.
وي افزود: فعاليت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي از سال 80 آغاز شد، گرچه فعاليت حوزه انتشارات همزمان با تاسيس جهاد دانشگاهي از سال 59 در قالب‌هاي مختلف انتشار کتاب و فعاليت فرهنگي در حوزه کتاب و کتابخواني آغاز شده بود.
تقوي گفت: علي‌رغم نوساناتي که در طي مسير با آن‌ها مواجه بوديم ولي، دهه‌هاي 60 و 70 انتشارات نقش رويان فعلي را براي جهاد دانشگاهي ايفا مي‌کرد.
وي با اشاره به اينکه  در دو سال گذشته شرايط سختي گريبان‌گير حوزه اقتصاد نشر شد و معضلاتي را در اين زمينه ايجاد کرد، گفت: اميد است اين گردهمايي‌ها بتواند بخشي از مشکلات حوزه نشر را برطرف کند.
رئيس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي با اشاره به چهارمين گردهمايي که به ميزباني زنجان برگزار شد، تصريح کرد: اگر اين گردهمايي‌ها به طور منظم‌ و با فاصله زماني کوتاه برگزار شوند قطعا تاثيرگذاري آن بر حوزه نشر قابل مشاهده خواهد بود.
وي بيان کرد: بخشي از اقدامات با هماهنگي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي در قالب برنامه پنج ساله طراحي شده است، در برنامه ششم توسعه هشت هدف براي سازمان انتشارات در نظر گرفته شد که بخشي از برنامه‌ها به صورت ملي در سازمان انتشارات و بخشي از برنامه‌ها در واحدهاي جهاد دانشگاهي محقق خواهد شد.
تقوي ادامه داد: بخش‌هايي از برنامه‌ها که در حوزه ترويجي ارائه مي‌شود براي محقق شدن آن‌ها بايد به صورت منسجم عمل کرد.
وي با اشاره به لزوم بازنگري برنامه‌ها و اتفاقاتي که در حوزه نشر رخ داده است، خاطرنشان کرد: اين نياز احساس مي‌شود که برنامه‌ها بايد تغيير، تحليل و يا بخشي از آن‌ها اصلاح شوند.